Nồi áp suất
Sau khi van áp suất xả áp có nên đun lửa to không?
Tại sao tuổi thọ cuả Nồi áp suất chỉ hạn chế trong vòng 8 năm?