Nồi áp xuất oxy hoá mềm 1 tay cầm

Nồi áp suất oxy hóa mềm đế từ Safety IH

Nồi áp suất oxy hóa mềm 2 tay cầm

Nồi áp suất cơ oxy hóa cứng 2 tay cầm Ever