Nồi vân đá Rock Art xanh, dùng cho bếp từ

Nồi TRENDY

Nồi áp xuất oxy hoá mềm 1 tay cầm

Nồi chống dính đế từ Ruby IH 2 tay cầm

Nồi chống dính đế từ Ruby IH 1 tay cầm

Nồi chống dính đế từ Affinity IH 2 tay cầm

Nồi chống dính đế từ Affinity IH 1 tay cầm

Bộ nồi canh Oxy hóa mềm Comfort

Nồi canh Oxy hóa mềm Comfort

Bộ nồi canh oxy hóa mềm Healthy